Sandstranda er under ferdigstillelse for innflytting høsten 2016.

 
 

MAKE støtter UNICEF som Alliansebedrift.