Visjon

MAKE jobber med moderne, nordisk og stedstilpasset arkitektur. MAKE skal være delaktig i et nettverk av samarbeidspartnere som utvikler prosjekter og byggverk i en prosess der arkitekten er kreativ gjennomfører av ideen.

Forretningsidé

Gjennom et økonomisk og faglig samarbeid med oppdragsgivere, brukere og entreprenører tidlig i byggeprosjekter øker forutsigbarheten. MAKE skaper kreative, økonomiske løsninger som kombinerer byggherrens ønsker med gjennomtenkte arkitektoniske ideer. Ved å øke forutsigbarheten kan kostnadene reduseres og bedre kvalitet og arkitektur oppnås.

Ytelse

MAKE spesialiserer seg på bolig, næring og rekreasjon. Vi tilbyr arkitekttjenester i alle prosjektfasene fra design- og skissenivå til regulering, rammesøknad (byggemelding) og gjennomføring. MAKE bruker prinsippene rundt målrettet prosjektstyring som styringsverktøy og kvalitetssikring. Hvert prosjekt defineres tidlig gjennom en prosjektdefinisjon.

De viktigste målsettingene/ milepælene utarbeides i samarbeid med prosjektgruppen for å stadfeste felles mål. Prosjektene prises og faktureres etter de samme oppsatte milepælene noe som gjør det enkelt for byggherren og følge fremdrift samt forventet fakturastrøm i månedene fremover.

Sentral godkjenning av foretaket

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3.

Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3.

Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.