Fougstadsgate 2

2005-2007, Oslo | Bolig

 

51 leiligheter

Omgjøring av eksisterende trafostasjon fra 1950-tallet på St. Hanshaugen, med nye påbygg og etablering av nytt innvendig, parkmessig opparbeidet atrie. Parkeringsanlegg og boder ble etablert i eksisterende trafohaller.

Arkitektoppgaver: Konsept, rammesøknad og gjennomføring

Regulering: Hille Melbye Arkitekter AS