Maries vei 20

2011-2014 , Høvik | Bolig

 

Maries vei 20 var én av tre finalister for Bærum kommunes Arkitekturpris 2015.

 

90-100 leiligheter i 3 bygg med felles p-kjeller, opparbeidelse av 24 mål stort parkmessig utomhusareal

Byggherre/ prosjektutvikler: Profier AS

Arkitektoppgaver: Konsept, rammesøknad, gjennomføring

Konsulent: Ninni Arkitekter AS

Landskap: MAKE

Skjøtselsplan: Gullik Gulliksen AS

Visuelt: Sidekick AS og OXO Visuals

Link: Artikkel om prosjektet på Bygg.no