Nøste Terrasse

2010-2013, Hasselbakken og Stoppenkollen, Lier | Bolig

 

Nøste Terrasse, byggetrinn 1 i Hasselbakken, vant Lier kommunes Byggeskikkpris 2013.


33 terrasseleiligheter med underjordisk parkeringsanlegg over to byggetrinn

Byggherre/ prosjektutvikler: Profier AS

Arkitektoppgaver: Konsept, rammesøknad, gjennomføring

Landskap: MAKE

Visuelt: Sidekick AS

Fysisk modell: Modellfabrikken AS