MAKE Arkiteter AS

Kontoret ble etablert i år 2000 av Hans Biserød og Kai Gundersen. Avhengig av størrelsen på oppdraget tilknytter MAKE seg nødvendig bistand for å sikre maksimal kvalitet på leveransene.

Kai Robert Gundersen og Hans Bernhard Biserød har solid erfaring som prosjektledere og idéutviklere fra flere av Norges største og fremste arkitektkontorer med vektlegging på kontor, næring og boligbygg.

Kontoret sysselsetter i dag åtte personer, bestående av syv arkitekter og én erfaren BIM-operatør. I tillegg er kontoret tilknyttet én BIM-konsulent og én KS-konsulent.

Hans Bernhard Biserød
Hans Bernhard Biserød er gründer og partner, og er utdannet ved NTNU fakultet for arkitektur i Trondheim med erfaring som arkitektlærer ved samme sted. Han har også leder- og prosjekterfaring fra Marinen.
hans@make.no | TLF 22 99 33 42

Kai Robert Gundersen
Kai Robert Gundersen er gründer og partner, og er utdannet ved Iowa State University USA, Bachelor of Architecture, har spilt profesjonell tennis for universitetets skolelag og hospitert ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han har senere arbeidet med kulturminnevern i Forsvaret under veiledning av Riksantikvaren.
kai@make.no | TLF 22 99 33 41

Mohammad Yasir
Mohammad Yasir er BIM-operatør, og er utdannet teknisk tegner. Han har vært ansatt ved kontoret siden 2002.
yasir@make.no

Silvan Haberthür
Silvan Haberthür
 ble ansatt som sivilarkitekt sommeren 2012. Han er utdannet ved ETH i Zürich, og har flere års erfaring fra praksis i Sveits.
silvan@make.no | TLF 22 99 33 47

Martin Monrad Andersen
Martin Monrad Andersen
er ansatt som arkitekt, og er utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for urbanisme og landskap. Han har tidligere vært ansatt i MAKE 2005-2007.
martin@make.no | TLF 22 99 33 46

Rafal Dembinski ble ansatt som arkitekt vinteren 2015, og er utdannet ved Pol.Sl. i Gliwice, og har flere års erfaring fra praksis i Polen.
rafal@make.no

Paal Clemet Wenger Hagene
Paal Clemet Wenger Hagene
ble ansatt som arkitekt våren 2015, og er utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for urbanisme og landskap. Han har tidligere vært ansatt i HWR og i Avdeling for Byutvikling i Oslo Kommune.
paal@make.no | TLF 22 99 33 44

Hugo Sérgio Fernandes
Hugo Sergio Fernandes
ble ansatt som arkitekt høsten 2015, og er utdannet ved UTL - Faculdade de Arquitectura i Lisboa, ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for Arkitektur, og har flere års erfaring fra praksis i Norge.
hugo@make.no | TLF 22 99 33 43

BIM/ArchiCAD:
-Graphisoft Norge AS
-LKON AS

Kvalitetssystem:
-Ronny Engene

Design/visualisering:
-Nikos Bakalbassis